Глобалната коалиция за свят без ГМО събира заедно 4,5 милиона души в борба с пропагандата на биотехнологичната индустрия

Глобалната коалиция за свят без ГМО започна работа във вторник, събирайки заедно групи за борба с ГМО от 6 континента и над 4,5 милиона члена от партньорски организации.

Глобалната коалиция за свят без ГМО, с над 60 партньорски организации, е първата глобално-координирана мрежа, която пряко атакува индустрията за генномодифицирани (ГМ) храни и посеви както в медиите, така и в публичното пространство и в зоните за правителствена подкрепа. Целта на коалицията е да пресече пропагандата на биотехнологичната индустрия и да предостави независима информация, която да доведе до отговорни действия от страна на регулаторните органи по храните в страните от целия свят.

Във вторник Хенри Роуландс, Координатор на Глобалната коалиция за свят без ГМО, заяви: "Проблемът с ГМО и свързаните с тях пестициди е, че те така и не са били подлагани на независими тестове, преди да бъдат допуснати до околната среда. Това води до сериозна загриженост както у клиентите, така и у независимите учени относно евентуалните вреди, които се причиняват на околната среда и на човешкото здраве."

Глобалната коалиция за свят без ГМО ще бъде сериозен и уважаван източник на независима информация за журналистите и правителствата по цял свят. Журналистите ще имат възможност да се свързват с Коалицията 24 часа в денонощието и да научават мненията и реакциите на водещите глобални експерти в областта на ГМО и свързаните с тях пестициди.

Коалицията също така ще координира експертни говорители, които да посещават публични и частни събития, независимо в коя точка на света се провеждат. Тези говорители ще представят сериозни устойчиви алтернативи на ГМО и ще развенчаят пропагандата на биотехнологичната индустрия.

Глобалната коалиция за свят без ГМО има партньори от цял свят, включително САЩ, Великобритания, Русия, Иран, Чили, Тайван, Нидерландия, Мексико, Бразилия, Австралия, Южна Африка, Нова Каледония, Гана, Грузия и Ирландия.

"Въпросът е глобален и той заслужава да бъде разглеждан глобално. ГМО индустрията прави опит да превземе световните хранителни запаси с нетествани, вредни продукти, но ние няма да позволим това да се случи. Каним още организации от цял свят да се присъединят към нас", завърши г-н Роуландс.

Изказвания на членовете на Управителния съвет на Глобалната коалиция за свят без ГМО

Една глобална система за земеделие, изградена с помощта на монокултури, създадени така, че да са устойчиви на огромни количества токсични хербициди и пестициди, е неустойчива на всички нива. Науката е доказала, че плевелите и насекомите в крайна сметка еволюират и развиват толеранс към химикалите от рода на глифосат и 2,4-дихлорофеноксиацетична киселина, което води до един безкраен и лишен от устойчивост цикъл на супер плевели, супер буболечки и необходимост от зашеметяващ списък от все по-токсични химикали, които да ги контролират. Тези токсини са вредни за всички живи същества, включително хората. Всички съвременни изследвания сочат, че е необходимо завръщане към система на разнообразни хранителни култури, адаптирани за местните условия на отглеждане и отглеждани без употребата на химикали.

Русия е най-голямата страна в света, страна с уникална география и биологично разнообразие. Ние осъзнаваме нашата отговорност пред света за запазване чистотата и плодородието на земята, тъй като тя е уникален източник на генетични ресурси за целия свят. Затова ние вярваме, че Русия може и трябва да запази статута си на попечител на околната среда в глобален мащаб и да предотврати култивацията на ГМО. Напълно съм сигурна, че участието ни в Глобалната коалиция за свят без ГМО ще помогне за постигането на тези цели. 

Днес световните корпорации са забравили, че тази планета принадлежи на всеки жител на Земята по равно. Затова сега за нас е удоволствие да се присъединим към всички активни и загрижени хора по пътя към свят, свободен от ГМО. Без съмнение, ГКСГМО ще придаде на нашия глас допълнителна тежест и значимост.

За съжаление, свят свободен от ГМО в момента е реално невъзможен. Трансгенните растения вече са на свобода в биосферата, създавайки едно замърсяване, което на практика не може да бъде премахнато и чиито непланирани, нежелани последствия може никога да не бъдат разбрани, но ще бъдат изпитвани от безчет бъдещи поколения. Най-малкото, което можем да направим, е да спрем този глобален експеримент, тъй като той се извършва без информираното съгласие на тези, които са изложени на последиците от него. Всички ние имаме човешкото право да се предпазим. Без да има точна информация, не може да има и избор. А без избор, никой не може да се нарече свободен и независим.

Базираната на агрохимикали глобална система за земеделие, заслепена от идеята за ГМО, води мащабна химическа война с биосферата, от която ние сме неделима част. Да наричат това "земеделие" е върхът на абсурда, тъй като тази система за производство на храни неминуемо води до унищожаване на почвата, на биологичното разнообразие и дори на производителите и потребителите, които в крайна сметка ще трябва да се задоволят с некачествено хранене и отрови.

Сейър Жи, Основател, GreenMedInfo, САЩ

Повечето хора по света не желаят ГМ в храната и във фуража за животните и правителствата, и големите медии трябва да започнат да уважават това желание.  ГКСГМО ще предостави тъй необходимия фокус за комуникация във връзка с този жизненоважен въпрос.

Клер Робинсън, Управител научни изследвания, Earth Open Source, Великобритания

В един глобализиран свят е необходимо този важен проблем да бъде разгледан от глобална перспектива, важно е да обединим усилия във всяка страна по света - заедно ще успеем да променим нещата.

Бележки за редакторите

  1. Мисия на Глобалната коалиция за свят без ГМО: http://www.gmofreeglobal.org/bg/mission
  2. Управителен съвет на Глобалната коалиция за свят без ГМО: http://www.gmofreeglobal.org/bg/steering-committe...
  3. Партньори на Глобалната коалиция за свят без ГМО: http://www.gmofreeglobal.org/bg/partners

Връзки с медиите и обществеността

Уебсайт: www.gmofreeglobal.org/bg/

Имейл: office@gmofreeglobal.org

Директна връзка: Хенри Роуландс, Координатор на Глобалната коалиция за свят без ГМО,

Skype: henry.rowlands