Глобалната коалиция за свят без ГМО (GGFC) не възнамерява да репликира работата на останалите, а да създава партньорства, които ще увеличат нашето колективно влияние.

Аз не съм научен експеримент!

Като се придържа към най-добрите практики на Глобалното анти-ядрено движение, на Коалицията за опазване на водите на голяма дълбочина и по-старите подобни, GGFC ще предоставя така необходимата глобална координация за противодействие на погрешните аргументи на биотехническата индустрия във връзка с генетично създадени култури и свързаните с тях пестициди.

GGFC ще създаде една реална промяна, както в обществените, така и в държавните кръгове, по отношение на важните въпроси, свързани с ГМО.

GGFC има 5 конкретни цели, а именно:

  • Да получи по-голямо световно отразяване в основния поток медии по отношение на движението „Без ГМО” – нашият коалиционен глас ще бъде прецизно управляван, така че да включва и гледните точки на нашите партньори.
  • Да предоставя експертна намеса, когато такава е необходима, на места по света, където се обсъждат важни политики, свързани с ГМО, от национални правителства или социални организации. GGFC ще изпраща експерти на точните места на точното време, предизвиквайки поддръжниците на ГМО, като например Марк Линас /Mark Lynas/ и Кевин Фолта /Kevin Folta/, които разпространяват слуха за ГМО из държави по целия свят.
  •   Да предоставя детайлни научни аргументи относно фактите, както чрез медийните канали, така и чрез свързаните с науката канали, предизвиквайки по този начин настоящия монопол върху науката в медиите чрез корпоративно-съюзнически and частично-корпоративно-финансирани организации, като например Science Media Centre.
  • Да повиши нивото на публичната осведоменост относно „горещи” теми, свързани с генетично модифицираните (ГМ) храни и свързаните с тях пестициди, посредством координиран ПиАр, участие на звезди и медии.
  • Да подобри глобалната способност за лобиране на партньорите на GGFC посредством използването на техники за контакти и лобиране, сходни на онези, използвани от други глобални екологични движения – Директният контакт с правителствата ще бъде важна част от работата на GGFC.