Ние от GGFC ще базираме цялата си работа на надеждна наука, основана на експертни оценки, от водещи световни експерти в сферата на ГМО и свързаните с тях пестициди.

Наука

GGFC ще координира с ENNSER, Съвета на загрижените учени и други независими научни организации с оглед гарантирането на това, че направените от GGFC научни изявления са фактически верни.

Европейската мрежа на учените за социална и екологична отговорност (ENSSER) наскоро координира едно изключително ефективно публично изявление"Без научен консенсус по въпросите на безопасността на генетично модифицираните организми". Това изявление имаше за цел да се противопостави на преобладаващо ПиАр съобщение на ГМО индустрията, че съществува научен консенсус по отношение на безопасността на ГМО.

GGFC ще изгражда на базата на страхотната работа, свършена от ENSSER и други, чрез свързване на науката директно с обществеността, посредством ясно написани и ясно предадени съобщения.

GGFC ще се позовава на услугите на група от независими учени, които са съветници по научни въпроси, свързани с ГМО.

Всички научни съветници ще работят единствено на временна база и по никакъв начин няма да бъдат свързани с GGFC. Единствените служители на пълен работен ден в GGFC ще бъдат медийните експерти.