Stop GMO

Публична защита

С помощта на нашите поддръжници GGFC ще финансира топ експерти от целия свят, които да говорят по време на публични събития и срещи относно ГМО и пестицидите. 

Ние ще се постараем да избягваме „проповядване към обръщане обратно”, а вместо това ще се ангажираме в събития, свързани с политиката, чиито таргет са широка селекция от обществеността, политици и търговски компании.

Биотехническата индустрия е успяла успешно да наложи своя глас, така че той да бъде чут по време на събития в градове в целия свят чрез оратори, като например Марк Линас /Mark Lynas/ и Кевин Фолта /Kevin Folta/. GGFC има за цел създаването на опозиция от най-високо ниво на тези оратори, като позволи на лошо финансирани експерти до този момент, както да информират, така и да образоват.

Правителствена защита

Начинът, по който GGFC си взаимодейства с различни правителства по отношение на ГМО, зависи от правната и регулаторна рамка на всяка отделна държава.

Нашата сила при Защита като коалиция ще бъде много по-голяма в сравнение с настоящата адвокатска сила на организациите, които са наши конкуренти - GGFC ще работи с правителствата на множество фронтове – от консултиране по правните разпоредби във връзка с ГМО до реакцията като група на промени, които настъпват при търговски международни споразумения относно ГМО.

GGFC има за цел поддържането на диалог с всички съответни правителствени агенции, министерства и регулаторни отдели на всеки един етап.

Частта Защита от работата на GGFC представлява една дългосрочна цел и ние редовно ще информираме нашите партньори относно това къде изграждаме защитни мрежи.